Den salige Matteus Anjin Alvarez ( -1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Matteus Anjin Alvarez var en japansk kateket og dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD). Han ble arrestert og halshogd i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med 16 ledsagere. Samme dag ble den salige dominikanerpateren Dominikus Castellet brent sammen med de salige Thomas av St. Hyacint OP, Antonius av St. Bonaventura OFM og Dominikus av Nagasaki OFM.

Matteus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 183 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Matteus' minnedag er dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52