Den hellige Nikon av Optina (1888-1931)

Minnedag: 25. juni

Ikon av De eldste fra Optina

Den hellige Nikon (ru: Никон) ble født som Nikolas Mitrofanovitsj Beljajev (ru: Nikolaj; Николай Митрофанович Беляев) den 26. september 1888 i Moskva. Han var fjerde sønn av Metrofanes Nikolajevitsj og Vera Lavrentjevna, hans to søstre het Ljubov og Nadjezjda og hans fem brødre het Vladimir, Sergius, Johannes, Metrofanes og Alexius. Familien var en av Moskvas kjøpmannsfamilier og var velstående – barna opplevde aldri noen nød, og man kunne si at de nesten levde i luksus. Begge foreldrene var svært fromme, men spesielt moren. Da Nikolas var i sitt første år, mottok familien Beljajev et besøk fra den hellige Johannes av Kronstadt. Han velsignet Vera og ga henne et signert fotografi av seg selv.

Da Nikolas (Kolja) var åtte år gammel, fikk han en halssykdom, muligens difteri. Sykdommen ble svært alvorlig, og legen sa til familien at tilfellet var håpløst. En kveld ble gutten så syk at det ikke var noen tvil om at han ville dø. Han lå bevisstløs og uten å puste, og bare foreldrene ble værende ved sengekanten. Stakkars Vera Lavrentjevna gned den lille kroppen som begynte å bli kald, og gråtende tryglet hun den hellige Nikolas om hjelp fra det høye. Hennes mann rådet henne til å la den døde gutten være og ikke plage verken ham eller seg selv lenger. Men uten å høre på mannen fortsatte hun å gni kroppen og påkalle helgenen. Og da skjedde miraklet: gutten sukket. Oppmuntret av dette fortsatte begge foreldrene å gni den lille kroppen, og gjennom St. Nikolas' bønner ga Gud gutten livet tilbake.

Koljas barndom forløp i en atmosfære av kristen fromhet og gjensidig kjærlighet og respekt. Nikolas var alles favoritt, for av natur var han munter og energisk, egenskaper som skilte ham ut fra sine brødre. Hans kjørlighet til livet smittet over til resten av dem. Slik skulle han fortsette å være i resten av livet, bare med den forskjell at barndommens tankeløse lykke ble erstattet av en stille glede – frukten av en høy åndelig kultur.

Ifølge hans bror Johannes' erindringer var Koljas mest karakteristiske trekk helt fra barndommen, hans tålmodighet og store nøkternhet. Hans mor sa også at han var tålmodig helt fra bleiestadiet. En gang da han var tolv år gammel, falt han og rev opp den ene håndflaten på en stor, rusten spiker. Selv om hans mor gråt og hans brødre skrekkslagne så på mens hans sår ble forbundet, utstøtte han selv ingen lyd og felte ingen tårer. Bare bitemerkene på leppen og hans blekhet viste den smerten han følte.

Dødsfallene til hans besteforeldre og deretter hans far begynte å forårsake en endring i Kolja. Han begynte å tenke på døden og helvete, og tanken på den evige torturen som ventet syndere, uroet ham. Superioren i kirken «Alle sørgendes glede», p. Simeon Ljapidevskij, hadde en god innflytelse på ham. Nikolas begynte å gå i kirken, selv på hverdager, sammen med sin bror Johannes. Han hjalp til ved alteret og leste og sang fra kliros (gr: klēros; κλήρος; plur: klēroi; κλήροι; ru: клиросъ), stedet i en ortodoks kirke som er reservert for sangkoret. Brødrene begynte å gå i kirken hver dag, og deres eneste lesning var Det nye Testamente og «Veien til frelse» av biskop Theofanes Rekluseren. Ordene «la de døde begrave de døde» og «ta opp ditt kors og følg meg» var skrevet dypt i deres hjerter.

På festen for Herrens fremstilling i tempelet gikk de til klosteret Tsjudov i Moskva og skriftet og mottok kommunionen. Denne dagen skulle de huske resten av sine liv, og en lengsel etter det monastiske liv begynte å vekkes i deres sjeler. Johannes fant en liste over Russlands klostre i en gammel bok, og de skrev alle navnene på lapper. Nikolas ble bedt om å trekke en lapp etter å ha bedt til Gud, og på lappen sto det: «Optina eneboerkloster av Guds Mors Fremstilling i tempelet, Kozelsk». Inntil det øyeblikket hadde ingen av dem noensinne hørt om dette klosteret. P. Peter Sakharov rådet dem til å gå til biskop Tryfon, en tidligere munk fra Optina. Deretter fortalte brødrene i februar 1907 sin mor om deres beslutning om å tre inn i dette klosteret. Hun var forbløffet, men med tårer i øynene velsignet hun sine sønner med kors mens de knelte ned foran henne.

Klosteret i Optina

Brødrene reiste til Optina den 24. februar 1907 med biskop Tryfons velsignelse, og den 9. desember, minnedagen for ikonet «Uventet glede» av Guds hellige Mor, ble de offisielt akseptert som munker i klosteret. Ifølge den hellige eldste Barsanufios (1845-1913) skjedde det gjennom bønnene til deres bestefar, Laurentius Ivanovitsj, som arbeidet i den kirken hvor dette ikonet ble spesielt æret. Nikolas ble i oktober 1908 utnevnt til korrespondansesekretær for Barsanufios, som var superior for sketen. Bortsett fra å lese og synge i kirken var han fritatt for andre oppgaver, og arbeidet som sekretær ble hans viktigste oppgave i klosteret resten av sitt liv.

Barsanufios forutså at han ville bli en utmerket munk så vel som en verdig disippel. Nikolas var hengiven til den eldste og fulgte hans vilje i alle spørsmål. Barsanufios ga ham tilgang til sin kunnskap og erfaring og veiledet ham til å stige opp langs den åndelige stigen av dyder. Han sa til sin disippel: «Bruk denne tiden mens du fortsatt kan lese. Det vil komme en tid når du ikke vil ha anledning til å lese bøker. Om fem eller seks år blir du nødt til å lese livets bok».

Den 3. november 1909 ble Nikolas fritatt for militærtjeneste på grunn av en stor utvidelse av venene i hans venstre ben. Eldste Barsanufios gratulerte ham og sa at han må ha oppnådd dette gjennom bønnene til biskop Tryfon. Han ga Nikolas tillatelse til å si Jesusbønnen, først alle tider unntatt under gudstjenestene i kirken, og deretter selv under gudstjenestene.

På denne tiden oppsto det problemer i klosteret. Nye munker kom inn fra åndelig avslappede omgivelser. De forsto ikke munkevesenets asketiske natur eller hele systemet med å bli styrt av eldste, så de begynte å kreve reformer og endringer. De ønsket å få embeter som ga autoritet og å lukke sketen. På grunn av deres klager ble p. Barsanufios i april 1912 fjernet fra Optina og utnevnt til hegumen (abbed) for klosteret Golutvinskij. Et år senere døde han. Nikolas sørget dypt over dette tapet. Han ble nå overført fra sketen til hovedklosteret, hvor han arbeidet i kanselliet sammen med broder Peter Krutikov, senere hieromunk Parthenios.

Nikolas mottok tonsuren som rassofor («kappebærer»; gr: ρασσοφορος; rassoforos; ru: рясофоръ; rjasofor), den første munkegraden, og den 24. mai 1915 mottok han tonsuren som stavrofor («korsbærer»; gr: σταυρφορος; stavroforos; ru: крестоносецъ; krestonosets), den neste munkegraden, som også kalles «lille skjema» eller «å motta kappen» (gk: μανδύας, mandyas; ru: мантия, mantija), og han fikk da klosternavnet Nikon til minne om den hellige martyren Nikon av Maromilium i Lilleasia, som ble drept under keiser Diokletian (284-305). Den 30. april 1916 ble han diakonviet, og den 3. november 1917 ble han presteviet og ble dermed hieromunk (prestemunk).

Få dager tidligere hadde den bolsjevikiske Oktoberrevolusjonen brutt ut. P. Nikon kunne ikke la vere å huske den profetien p. Barsanufios kom med flere år tidligere. Barsanufios forutså vanskelige tider for klostre når kristne kom til å bli forfulgt og lide martyrdøden. Han spådde at han selv kom til å være død før dette skjedde, og at p. Nikon ville leve gjennom disse forferdelige tidene.

P. Nikon ble den 18. september 1919 arrestert og kastet i fengsel i Kozelsk uten rettssak, bare fordi han var munk. Han ble imidlertid løslatt etter kort tid og fikk tillatelse til å vende tilbake til Optina, hvor munkene hadde dannet et jordbrukskooperativ, en «agrikulturell legion». Men sovjeterne stengte kooperativet i 1923 og klosteret ble gjort om til et museum. To munker fikk lov til å bli værende og arbeide i museet, mens de andre ble utvist og fikk lov til å dra hvor de ville. P. Nikon fikk tillatelse av superioren, den hellige arkimandritt Isak II (den Yngre) (1865-1938), til å tjene i kirken som var viet til Kazan-ikonet og å motta besøkende. Når mennesker kom til ham for råd, siterte han alltid ord fra de eldste i Optina. Arkimandritt Isak og de andre munkene slo seg ned i Kozelsk. På denne tiden begynte p. Nikon å ta på seg rollen som rådgiver og eldste. Han ble åndelig far for en gruppe nonner fra Sjamordino som slo seg ned i Kozelsk under ledelse av moder Ambrosia, en nonne med et åndelig liv på et høyt nivå.

Tidlig i 1924 ble den siste kirken i Optina stengt, men p. Nikon ble værende og feiret vigilier hele natten i sin celle inntil det var umulig å bli værende lenger. Han ble tvunget til å dra i juni og dro da for å bo i Kozelsk sammen med p. Kyrillos Zlenko. Der tjente han i Dormisjonskatedralen etter invitasjon fra superioren, og til sin egen overraskelse begynte han å vise et talent for å preke. På denne tiden begynte den hellige eldste Nektarios, arkimandritt Isak, p. Dositheos og p. Meletios å sende mennesker til ham, noe han aksepterte av lydighet. Han fortsatte å motta besøkende og tilby åndelige råd, og han delte penger og mat med dem som var for gamle eller syke til å arbeide. P. Nikon var en klok åndelig far som var i stand til å hjelpe mennesker med å overvinne sin skam og avsløre de syndene som hadde plaget dem i lang tid. Mennesker pleide å forlate Nikon med en følelse av å være renset og fornyet.

I juni 1927 ble p. Nikon, p. Kyrillos og p. Agapetus Taube arrestert og kastet i fengsel. P. Kyrillos ble sendt i eksil til Turkestan sammen med sin celletjener, Anastasia Bobkova. Der ble hans helse ødelagt. Da han vendte tilbake fra Kyzylorda i Kasakhstan, slo han seg ned i Beljov, men derfra ble han kastet ut etter arrestasjonen av den siste superioren for Optina, arkimandritt Isak. Han døde den 19. juli 1929.

I januar 1928 ble p. Nikon dømt til tre års opphold i fangeleir, og den 27. januar samlet hans åndelige barn seg på stasjonen i Kaluga for å se ham av gårde på den lange reisen som han aldri vendte tilbake fra. Nikon og Agapetus ble sendt til fangeleiren Kemperpunkt i Kem i republikken Karelia i Nordvest-Russland. Byen ligger ved elven Kems utløp i Kvitsjøen. Nikon ble fritatt fra fysisk arbeid på grunn av sykdommen i bena, så han ble satt til å vokte lagerhusene. Dette passet ham bra, for det gjorde ham i stand til å be og noen ganger lese. Nikon skrev til sine åndelige barn fra leiren med positive og oppmuntrende ord. Selv om han aksepterte sitt opphold i fangeleiren som Guds vilje, var det likevel vanskelig for ham å holde ut.

I august 1928 ble p. Agapetus sendt til et annet sted i skogene, og i april 1929 ble p. Nikon overført til øya Popov i Karelia. Der arbeidet han som regnskapsfører på kontoret i leiren. Like før soningstiden var over, kom p. Agapetus tilbake. Deretter ble de to munkene sendt i eksil til byen Pinjega i regionen Arkhangelsk. Før de forlot leiren, ble p. Nikon undersøkt, og det ble oppdaget at han led av tuberkulose. Legene rådet ham til å be om at hans eksil ble endret til et sted med et mer passende klima. Han ba p. Agapetus om råd, men han sa at han ikke skulle sende inn noen slik anmodning.

I Arkhangelsk ble de to munkene skilt fra hverandre. Etter store vanskeligheter fant p. Nikon husly i huset til en eldre kvinne i landsbyen Vospol, tre kilometer fra byen Pinjega, men hun ga ham lite hvile eller fred og behandlet ham dårlig. Men han bar alt med eksemplarisk tålmodighet, og da p. Peter fra Optina besøkte ham og foreslo at han skulle flytte et annet sted, avslo han. Hver uke måtte han reise for å melde seg for myndighetene i Pinjega.

Da Nikon måket snø en dag i begynnelsen av den lange fasten, begynte hans ben å blø, og han utviklet høy feber. Hans vertinne syntes ikke noe synd på ham, men sa at han måtte forlate huset slik at ikke noen andre ble smittet med tuberkulose. Men p. Peter kom ham til hjelp og de to munkene fant snart en annen leilighet. P. Peter pleide p. Nikon så godt han kunne, men hans helse forverret seg raskt. I de siste to månedene av sitt liv mottok p. Nikon kommunionen nesten hver dag, og hans lidelser syntes å bli litt mindre. Han dikterte ofte brev til sine åndelige barn til p. Peter. En dag så p. Nikon den hellige Makarios av Optina i en visjon og ba sr. Irene om å trekke frem en stol til ham. Hun var sen til å adlyde ham, så han sa: «Tilgi henne, fader, for hun er ikke så veldig erfaren».

Den 25. juni 1831 var p. Nikon så svak at han ikke kunne snakke. Arkimandritt Niketas ble tilkalt for å bringe ham kommunion og å lese bønnene for de døende. Den kvelden døde p. Nikon, 43 år gammel.

Bisperådet i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i New York i august 1988, bestemte at de eldste fra Optina skulle helligkåres. Venerasjonen av startsi fra Optina ble den 12. mai 1990 godkjent av synoden i Den russiske utenlandskirken som ble holdt i katedralen St. Nikolas i Montreal i Canada. Patriarkatet i Moskva autoriserte lokal venerasjon av de eldste i Optina den 13. juni 1996.

Arbeidet med å avdekke relikviene til de hellige Leonid, Makarios, Hilarion, Ambrosius, Anatolius I, Barsanufios og Anatolius II begynte den 24. juni 1998 og ble avsluttet dagen etter. Men på grunn av de kirkelige festene på disse dagene, blant dem den hellige Johannes Døperens fødsel, bestemte patriark Aleksij II (1990-2008) at 27. juni skulle være minnedagen for denne begivenheten. Relikviene av de hellige eldste hviler nå i kirken for Vladimir-ikonet av Guds Mor.

Den universelle venerasjonen av De eldste i Optina ble autorisert da bispesynoden i den russisk-ortodokse kirke den 13. august 2000 (31. juli etter den julianske kalenderen) vedtok å helligkåre 1.154 personer, inkludert tsar Nikolaj II og hans familie sammen med over 1.100 martyrer for Sovjet-regimet. Vedtaket ble offentliggjort dagen etter, og allerede søndag den 20. august 2000 (7. august etter den julianske kalender) ble den store helligkåringsseremonien feiret. Dette skjedde i Kristus Frelser-katedralen i Moskva, som var vigslet dagen før (6. august etter den julianske kalenderen, festen for Herrens Forklarelse) etter å ha blitt gjenoppbygd som en tro kopi av den gamle katedralen, som ble sprengt i luften på Stalins ordre den 5. desember 1931. Under den guddommelige liturgien («messen») ble navnene på dem som var godkjent for helligkåring av bispesynoden, lest høyt før selve helligkåringen ble sunget.

Synaxis for De eldste i Optina (synaxis = fellesfest) feires den 11. oktober. I tillegg feires avdekkingen av relikviene den 27. juni. I tillegg har de fjorten hellige eldste (startsi) fra klosteret i Optina sine individuelle minnedager. Nikons individuelle minnedag er dødsdagen 25. juni.

av Webmaster publisert 31.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:47