De salige Romanus og Paulus Aybara ( -1628)

Minnedag: 10. september

To av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Romanus Aybara var en japansk legmann som konverterte til katolisismen sammen med sin sønn Paulus. Begge ble dominikanertertiarer (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD), og Paulus ble også kateket. Begge ble arrestert av de japanske myndighetene og halshogd i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med 15 ledsagere. Samme dag ble den salige dominikanerpateren Dominikus Castellet brent sammen med de salige Thomas av St. Hyacint OP, Antonius av St. Bonaventura OFM og Dominikus av Nagasaki OFM.

Romanus og Johannes ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som to av 205 salige martyrer av Japan (nr 180 og 179 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Romanus' og Paulus' minnedag er dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51