Franklyn Fernando

Foto: Mats Tande 2019-09-04

E-postFranklyn(dot)Fernando(at)katolsk(dot)no

FERNANDO, Augustine Franklyn, født 1987 i Colombo (Sri Lanka).

Aktiv i menighetslivet i Colombo, både som ministrant og i Legion of Mary.

Inntrådte i Minor seminary i Negambo 2004, deretter filosofistudier fra 2007 i National seminary of Our Lady of Lanka, Kandy. Teologistudier 2010–2015 ved Urbaniana i Roma. Innsatt som lektor 2011 og akolytt 2014. Menighetspraksis på Sri Lanka frem til 2018.

Kom til Norge juli 2018. Master i Religion, Society and Global issues ved Menighetsfakultetet.

Snakker tamil, singalesisk, engelsk og norsk.

30. november 2019
Diakonviet i St. Johannes kirke, Oslo, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
20. juni 2020
Presteviet i St. Johannes kirke, Oslo, av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Se bilder og video fra ordinasjonsmessen.
20. juni 2020 – 1. september 2020
Kapellan i St. Hallvard menighet, Oslo
15. juli 2020 – 1. januar 2024
Prefekt for St. Eystein presteseminar
1. september 2020 – 1. mai 2023
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet, Oslo (100% stilling)
1. mai 20231. januar 2024
Kapellan i St. Olav domkirkemenighet, Oslo (50% stilling)
Kapellan i St. Josef menighet, Haugesund (50% stilling)
1. januar 2024
Kapellan i St. Josef menighet, Haugesund (100% stilling)

Privat: Adresse Haraldsgt. 21, 5528 Haugesund

av Mats Tande publisert 04.09.2019, sist endret 28.12.2023 - 23:18