Andre dokumenter fra Den hellige Stol

I denne dokumentkategorien finner du dokumenter fra organer i den romerske kurie som ikke bærer Pavens signatur, men som er sendt ut under pave Benedikt XVIs pontifikat. Det dreier seg for det meste om dokumenter (erklæringer, instruksjoner) fra Vatikanets forskjellige kongregasjoner, råd og kommisjoner, men kan også dreie seg om viktige taler holdt eller brev skrevet av kuriekardinaler og andre, når disse talene representerer en viktig klargjøring av et kirkelig utspill eller dokument.


Læreskriv om visse aspekter ved evangelisering (Kongregasjonen for troslæren, 14. desember 2007)

no.gif Svar på noen spørsmål angående visse aspekter ved Kirkens lære (Kongregasjonen for troslæren, 29. juni 2007)

no.gif Instruksjon angående kriteriene for kallsbedømmelse med hensyn til personer med homoseksuelle tilbøyeligheter med henblikk på deres adgang til seminaret og til de hellige ordinasjoner (Kongregasjonen for Katolsk Utdannelse, 4. november 2005)

av Webmaster publisert 19.12.2007, sist endret 17.07.2017 - 15:36