Ja, det er vanskelig!

Av Thuan Pham Cong, leder for landsstyret i Norges Unge Katolikker


"Kjære unge, er det vanskelig å tro i en slik verden? Er det vanskelig å tro i år 2000? Er det vanskelig å å tro? Er det vanskelig å tro? Ja, det er vanskelig! Det kan vi ikke nekte for. Det er vanskelig, men med nådens hjelp er det mulig." Dette sa pave Johannes Paul II til de 2 millioner fremmøtte under Verdensungdomsdagene i det hellige Jubelår 2000 i Roma. Ordene ble gitt oss under en våkenatt samtidig som han også bad oss om å være "morgenens vaktmenn".

Paven har alltid stilt høye krav til ungdommene. Han oppfordret oss gjentatte ganger til å strekke oss mot de høyeste idealer og uttrykte ofte sin forventning til oss: "Kirken trenger dere; Paven tror på dere og forventer store store ting fra dere!"

Om det er vanskelig å nå disse idealene og leve opp til forventningene? Ja, definitivt. Om vi trenger hjelp? Ja!

Vår Hellige Far forstod at vi trengte hans hjelp, at vi trengte en hyrde som kunne lede oss til Jesus Kristus. Ved å møte oss ansikt til ansikt under Verdensungdomsdagene gikk han mot oss og rakte ut sine hender. Ved hans liv og lære løftet han oss opp og bar oss.

Under Verdensungdomsdagene i Toronto 2002 stod jeg i kø for å motta Kristi Legeme. Jeg så bort på rekken ved siden av meg og tenkte at jeg heller skulle ha stått i den, for de som stod der gikk til Kommunion hos Paven. Jeg så bort og la særlig merke til en person som knelte ned, strakte ut hendene og mottok Kristus i de åpne hendene. Men denne personen fokuserte ikke på Kristus, han fokuserte på Paven og knelte der stirrende som om han ventet på noe mer. Etter å ha ventet en liten stund rynket Paven litt på nesen, pekte på Kristi Legeme og sa med klar røst: "Eat!"

Det Paven ønsket at vi unge skulle få var Kristus i Ord og Kjød. Han var den som igjen og igjen gav meg en virkelighetssjekk. Ordene hans 19. august 2000 på Tor Vergata utenfor Roma var klargjørende og befriende: "I virkeligheten er det Jesus dere søker når dere drømmer om lykke; det er Han som venter på dere når intet av det dere finner kan tilfredsstille dere; Han er det skjønne som tiltrekker dere så veldig. ...Det er Jesus som vekker ønsket hos dere om å gjøre noe stort ut av deres liv, viljen til å følge et ideal, vegringen mot å la middelmådigheten invadere dere, motet til med ydmykhet og utholdenhet å gå inn for å bli bedre mennesker, for å forbedre samfunnet og gjøre det mer menneskelig og mer broderlig."

På vegne av alle i Norges Unge Katolikker ønsker jeg å takke vår Hellige Far for at han hjalp oss til å rette fokus mot Gud Fader, Gud Sønn og Gud Helligånd. Jeg vil takke for at han gav oss mot til å bære våre kors og ikke slippe det, slik som da han svarte "Klatret Jesus ned fra korset?" på spørsmål om han skulle trekke seg og vike for alderdommen. Samtidig vil jeg uttrykke sorg over at han ikke kan være legemlig tilstede under Verdensungdomsdagene i Køln. Men at han kommer og deltar med oss er jeg ikke i tvil om, han var nemlig den første til å melde seg på og meldte seg aldri av.

av Webmaster publisert 29.05.2010, sist endret 29.05.2010 - 13:40