Opprettelse av eget kirkedistrikt

Negara Brunei Darussalam, eller "Freds-sultanatet Brunei", ble uavhengig i 1984. Det er delt i 4 distrikter og omfatter 5.765 kvhm, med en befolkning på 300.000, hvorav 63% er muslimer, 14% buddhister, 10% katolikker og 5% protestanter, og resten er animister. Islam er statsreligion. Misjonen i landet ble overlatt til Mill Hill-misjonærene (MHM) da Paven i 1927 opprettet prelaturet Sabah, Limbang og Brunei State. I 1988 ble de utenlandske av dem utvist fra Brunei. Fra 1959 inntil nå har landet kirkelig sett inngått som en del av bispedømmet Miri, med sete i Malaysia.

Det er 3.500 katolske statsborgere bosatt i Brunei, og ca. 27.000 utenlandske fremmedarbeidere, for det meste filippinere. Det er tre menigheter og kun to prester i Brunei: Fader Cornelius Sim (fra Malaysia men statsborger av Brunei), og p. Ivan Fang, MHM. Dessuten er det to prestekandidater, og fire heltidskateketer. Kirken driver fire skoler.

I det siste er en rekke småstater opprettet som egne katolske kirkedistrikter. I Europa ble Vaduz (Liechenstein) opprettet som erkebispedømme den 2. desember. Bare San Marino og Andorra gjenstår i Europa.

av Webmaster publisert 09.12.1997, sist endret 09.12.1997 - 19:51