Paven til kurien: Kirken skal gi en stemme til de tause

Kirkens stående program er å gi en stemme til de tause. Det betonte pave Johannes Paul II i sin tradisjonelle juletale til sine medarbeidere i kurien den 22. desember. Paven betonte at Kirkens prioritering av de fattige henger sammen med oppdraget å forkynne evangeliet. "Oppdraget med å forkynne evangeliet gjør Kirken oppmerksom på menneskehetens problemer, for å medvirke til å skape en rettferdig fred og forsvare de svake, som ofte er uskyldige ofre for vår tids store motsigelser. Kirkens stående program er å gi en stemme til de som ingen har, og følge opp med pålitelige tegn på solidaritet og søskenkjærlighet."

Paven innledet sin tale med et sitat av Alfred North Whitehead, engelsk matematiker og filosof i begynnelsen av 1900-tallet, en ikke-katolsk og kanskje ikke-kristen tenker som var læremester for Bertrand Russel: "Kristi liv er ikke en demonstrasjon av allmektig kraft. Hans herlighet er for dem som er i stand til å skjelne den, ikke for verden. Hans makt ligger i at han avstår fra vold". "Dette livet bærer på den avgjørende kraften hos det aller høyeste etiske ideal, og derfor er Kristus det punktet som deler verdenshistorien."

"Kristus er det punktet som deler verdenshistorien", kommenterte paven. "Med disse ord viser Whitehead nesten hvorfor Kirken forbereder seg til å feire år 2000 med spesiell høytidelighet."

I sin tale gikk paven gjennom årets viktigste hendelser og nevnte spesielt Mor Teresa av Calcutta. "Hennes unike vitnesbyrd om fullstendig hengivenhet til det siste og kjærlighet til Kirken blir for troende og ikke-troende en arv å ta imot og sette pris på."

Paven nevnte også sine besøk i Sarajevo (13. april), Beirut (10.-11. mai), Polen (31. mai-10. juni), Paris (21.-24. august), Bologna (20.-21. september) og Rio de Janeiro (2.-5. oktober). Han nevnte spesielt massemøtene med ungdommer i Paris og Bologna og med familiene i Rio.

Dessuten henledet paven oppmerksomheten på sine økumeniske møter med den armenske katholikos-patriarken av Cilicia, Aram I Keshishian (25. januar), og med domkapitlet fra Canterbury (15. april) og Vatikanets deltakelse på det økumeniske møtet i Graz (23.-28. juni).

Kilde: Vatikanradioen/OB 22.12.97; o: pe

av Webmaster publisert 23.12.1997, sist endret 23.12.1997 - 21:31