Paven: Maria, Josef og barnet i krybben er den nye paktens folk

I forbindelse med Angelusbønnen fjerde søndag i advent som paven ledet fra sitt vindu mot Petersplassen, tok paven utgangspunkt i at Den katolske kirke vier det nest siste året før år 2000 til å reflektere over Den Hellige Ånd, etter sist års refleksjon over Kristus.

"Med første søndag i advent begynte et år som på spesielt vis er viet Den Hellige Ånd. Det er en anledning til å meditere over den rolle som Guds Ånd spiller når Ordets blir menneske.

I julen, Herrens fødsel, skjer det gjennom skaperånden en ny skapelse, som når sin fullbyrdelse i påsken med Kristi seier over synden og døden. I Ordet som ble menneske, født av Jomfru Maria som det første av en mengde søsken, skaper Ånden også den nye menneskeheten som består av de frelste. Julen blir dermed begynnelsen på Kirken, den nye paktens folk, som i våre julekrybber personifiseres av Maria, Josef og hyrdene. Jesu fødsel var mulig bare gjennom Ånden. På samme måte er det bare i Ånden de kristne og de kirkelige fellesskap kan gjenoppleve dette mysterium og dets fornyende kraft."

Kilde: Vatikanradioen/OB 22.12.97; o: pe

av Webmaster publisert 23.12.1997, sist endret 23.12.1997 - 21:31