Det 20. Taizé-møte i Wien

Det årlige ungdomsmøtet som blir arrangert av det franske økumeniske klosteret Taizé, ble åpnet mandag den 29. desember i Wien. Omkring 100.000 ungdommer fra ulike kirker og trossamfunn i hele Europa er ventet til dette 20. møtet, som varer til 2. januar. Det veksles mellom bønn, meditasjon og diskusjoner i løpet av de fem møtedagene.

Taizé-klosterets grunnlegger, den 82-årige broder Roger Schutz, kommer til å tale til ungdommene hver kveld i Wiens utstillingspark og lede økumeniske bønnestunder middag og kveld på et tjuetalls språk.

Blant deltakerne finnes lokale kirkeledere som Wiens erkebiskop Christoph Schönborn, den greskortodokse metropolitten Michael Staikos og den protestantiske biskopen Herwig Sturm. Verdens fremste kirkeledere har sendt hilsener, blant dem pave Johannes Paul II, den greskortodokse patriark Bartolomeos I av Konstantinopel og den anglikanske erkebiskop George Carey av Canterbury, og dessuten fra FNs generalsekretær Kofi Annan, som selv er katolikk.

I følge en pressemelding er det i år flere ortodokse deltakere enn tidligere. Blant de påmeldte er 5.500 ungdommer fra de baltiske statene, 6.000 fra det tidligere Jugoslavia, 1.700 fra Romania og 2.500 fra Russland, Ukraina og Bulgaria og hele 20.000 bare fra Polen. (Fra Norge deltar ca 50 unge.) Ungdommene skal samles i over 300 katolske, ortodokse og evangeliske kirker i Wien.

Broder Roger har skrevet et brev til ungdommene foran møtet, der han sier at de må se opp for "et håp som bare er en projeksjon av flyktige ønsker" og i stedet søke "et håp som gir kreativ impuls". Broder Rogers brev er blitt oversatt til 58 språk og har tittelen "Uventet glede".

Taizé-klosterets historie

Det økumeniske Taizé-klosteret ble grunnlagt i august 1940, kort etter andre verdenskrigs utbrudd. Den 25-årige Roger Schutz, som mellom 1935 og 1939 hadde studert teologi i Lausanne og Strasbourg, var nettopp ordinert til reformert prest. Han ville åpne veier til forsoning mellom kristne og bidra til å løse vår tids konflikter gjennom å forsone de kristne. For å oppnå det ville han grunnlegge et fellesskap der man hver dag kunne leve i forsoning, og det var et prosjekt som han ville virkeliggjøre midt i den pågående verdenskrigens splittelse. Han slo seg ned i den lille landsbyen Taizé, nær Cluny i det sørlige Burgund, ikke langt fra Clairvaux, hvorfra cisterciensermunker i middelalderen spredte en religiøs og kulturell fornyelse over hele Europa.

Der kjøpte han et hus, hvor han også skjulte mange franske flyktninger, hvorav mange var jøder. I 1942 måtte han selv flykte for å unngå arrestasjon. I de to første årene hadde broder Roger vært alene. Men sommeren 1944 vendte han tilbake sammen med to venner. De tok seg av de tyske krigsfangene som var internert i leire i nærheten av Taizé.

Med tiden fikk de selskap av flere brødre. I 1949 grunnla broder Roger en evangelisk orden, og de første brødrene lovte å leve sammen hele livet i sølibat, felles eiendom og lydighet mot prioren. De første brødrene kom alle fra ulike evangeliske kirker, men broderskapet åpnet seg for troende av andre konfesjoner, som ikke behøvde å konvertere for å bli opptatt. Snart kom flere brødre med katolsk bakgrunn, den første trådte inn i 1969. I dag har klosteret over 100 brødre fra 25 land, en tredjedel av dem er katolske. En av broder Rogers fremste ledsagere var den sveitsiske teologen Max Thurian, som døde i august 1996. Han ble mot slutten av sitt liv katolsk prest og var nært knyttet til Birgittasøstrene i Roma, der han ofte bodde. Brødrene tar ikke imot noen gaver eller arv, men vil tjene til livets opphold gjennom å arbeide.

Fra grunnleggelsen og frem til i dag har klosteret inspirert økumenikk og gudstjenesteliv i en stor del av verdens kristenhet. Med tiden har Taizé-klosteret fått et spesielt forhold til de unge. Fra slutten av 1950-tallet har man hver uke holdt ungdomsmøter. I blant er de opp til 6.000. Tre ganger om dagen ber alle sammen i kirken, som er viet til Forsoningen (innviet 1962). Taizé-klosteret har blant annet blitt kjent for sine sanger, som i sin enkelhet er suggestive og inneholder en dyp åndelighet. Kommuniteten har sin egen liturgi med elementer fra den katolske, østkirkelige og evangeliske tradisjon. Omvendt har Taizé-sanger vunnet innpass i gudstjenestene i den evangeliske og den katolske kirke.

Mot slutten av hvert år organiserer Taizé et europeisk ungdomsmøte. Under dette møtet publiserer broder Roger et brev til de unge, som oversettes til 46 språk og blir utgangspunkt for ungdomsmeditasjonene i løpet av året. Det siste Taizé-møtet fant sted i Stuttgart og samlet over 70.000 ungdommer. Tidligere møter har vært holdt i Wroclaw, Paris, München, Wien og Budapest.

Taizé har en flerspråklig hjemmeside på Internett: http://www.taize.fr/

Kilde: Vatikanradioen 29. desember 1997/OB, arkiv (Katolsk Orientering 1995+1996) o: pe

av Webmaster publisert 03.01.1998, sist endret 03.01.1998 - 20:23