Inkvisisjonsarkivene åpnes: Kirken er ikke redd for fortiden

Vatikanet (KNA) - Kardinal Achille Silvestrini ser frem til at inkvisisjonsarkivene blir åpnet. I et intervju med den italienske avisen "La Repubblica" sier Silvestrini at åpningen av arkivene sannsynligvis betyr mer positivt for historieforskningen enn noen regner med. Man vil få øynene opp for at Kirkens stemme i århundrenes løp ikke har lydt så intolerant og irrasjonelt som antiklerikale kretser påstår.

Beslutningen om å gi historikere fri adgang til de romerske inkvisisjonsarkivene er i overensstemmelse med pave Johannes Paul IIs ønske om at Kirken gjør opp med sin fortid og ser kritisk på sin historie, fortsetter kardinalen. Han understreker at kirken ikke er redd for å stå ansikt til ansikt med forskningen.

I tillegg til å være prefekt for Kongregasjonen for østkirkene er Silvestrini medlem av Troslærekongregasjonen. Det var den som i 1965 avløste Det hellige Officium, hvis forløper var Inkvisisjonen.

Katolsk Orientering 2/1998 (28. januar)

av Webmaster publisert 03.02.1998, sist endret 03.02.1998 - 20:23