Kardinal Schönborn om Kirkens fornyelse

Erkebiskop Christoph Schönborn av Wien er av en adelig bøhmisk familie med jødiske røtter. Han er 53 år gammel og blir dermed den nest yngste i kardinalkollegiet. Sist lørdag ble han kreert sammen med de andre nyvalgte kardinalene, og i den anledning møtte han pressen.

Journalistene spurte ham hvordan han ser på bevegelsen "Vi er Kirken", som krever at Kirken skal demokratiseres. Han svarte: "Vi forsøker å føre en dialog med alle grupper, og er klar over at dokumentet om legfolket som nylig ble publisert av Vatikanet, har vakt en del reaksjoner i Østerrike". Men Schönborn oppfordrer både Kirken og journalistene til ikke å overdrive problemene. "Vi må ikke gi et katastrofalt bilde av tilstanden i Kirken", sier han, "og la oss huske at bevegelsen "Vi er Kirken" er en minoritet".

"Jeg vet ikke hvilke arbeidsoppgaver jeg får i kurien", sier han. "Jeg er interessert i økumenikk og dialogen med de ortodokse og jødedommen".

For at Kirken skal kunne fornye seg behøves "en åndelig og teologisk fornyelse, og fornyelsen må bygge på bønn, liturgi og sans for mysteriet", sa Schönborn. Samtidig betoner han at overfor omverdenen står Kirken foran utfordringen å "ydmykt tjene et pluralistisk samfunn med mange problemer".

Schönborn anses av mange være en person som kan fremme enheten i Kirken. På den ene side er han åpen for dialog og har en positiv fremtoning, mens han på den andre siden anses å stå Vatikanet nær. Han har samarbeidet med Troslærekongregasjonens prefekt, kardinal Joseph Ratzinger, i å utarbeide den nye Katolske Kirkens katekese som kom i 1992.

Han regnes også som en mulig ny pave, "papabile".

Vatikanradioen/OB 23.3.98

av Webmaster publisert 28.02.1998, sist endret 28.02.1998 - 07:38