Tysk abortknipe

Det er ikke noen enkel oppgave pave Johannes Paul II har pålagt de tyske biskopene. Han ønsker fortsatt katolsk deltakelse i rådgivningsarbeidet for gravide, men ikke på de nåværende premissene.

I Tyskland er rådgivning obligatorisk når en kvinne er gravid og ønsker svangerskapet avbrutt. Deretter har hun tre dagers betenkningstid før et abortinngrep kan foretas. At de tre dagene er gått, dokumenterer hun ved en attest som rådgiveren har utstedt.

Det er nettopp denne rådgivningsattesten som har gitt biskopene grå hår i hodet. Å fremkalle abort er i strid med den tyske forfatningen, men hvis kvinnen har tatt imot rådgivning, så har man gjort noe for å påvirke hennes beslutning. Rådgivningsattesten er dokumentasjon for at den gravide har foretatt det "hinderløp" som har til formål å unngå at hun får foretatt en abort etter å ha tatt en forhastet beslutning. Ved å utstede den gir man dermed grønt lys for at inngrepet kan foretas.

Noen biskoper mente at Den katolske kirke burde trekke seg ut av den statsanerkjente rådgivningen. Andre mente at det fortsatt burde være et katolsk tilbud til kvinnene innenfor rammene av det eksisterende systemet. Kort etter årsskiftet kom svaret på biskopenes henvendelse til Roma.

Paven ønsker ikke at Den katolske kirke trekker seg ut av rådgivningsarbeidet. Den skal fortsatt være synlig og ikke fraskrive seg muligheten for å redde de ufødte – men de katolske rådgivningstjenestene må ikke utstede attester som gir adgang til svangerskapsavbrudd, understreker han.

Biskopene vil etterkomme pavens ønske og har nedsatt en arbeidsgruppe som skal finne frem til hvordan man praktisk skal gå frem.

(Katolsk Orientering 3/1998)

av Webmaster publisert 28.02.1998, sist endret 28.02.1998 - 07:38