Nå kan kvinner bli medlemmer

Roma (KNA) – Nå kan kvinner ble fullverdige medlemmer av Malteserordenen. Det meldte Don Carlo Marullo di Condojanni etter nyttår, da pave Johannes Paul II mottok det diplomatiske korps i nyttårsaudiens. Ordenen har revidert sine regler og dermed åpnet mulighet for at også kvinner kan avlegge lydighetsløfte; dermed har de mulighet for med tiden å arbeide seg opp til ordenens ledelse, forklarte Marullo. Han føyde til at ordenen hadde planer om å bygge ut sine forbindelser med Vatikanet.

I følge Marullo vil Malteserordenen, som utfører humanitært arbeid over hele jorden, nå også gå inn i kampen mot sektene. I øyeblikket forhandler ridderne med republikken Malta om ordenens territoriale tilstedeværelse på øya. Den vil likevel fortsatt være hjemmehørende i Roma, lover Marullo.

Malteserne – eller Johannittene – var opprinnelig en hospitalsorden. Med mer enn 900 år på baken er de dermed den første katolske orden som er grunnlagt med henblikk på sykepleie. De var i korstogstiden at den utviklet seg til en ridderorden. Etter at ridderne var fordrevet fra Det hellige Land, slo de seg ned på Rhodos, og derfra forsvarte de vesten mot islam.

Maltesernavnet er av yngre dato. I 1530 slo ridderne seg ned på Malta og fortsatte kampen mot islam. Etter reformasjonen ble ordenen delt i to: de katolske malteserne og de protestantiske johannittene. Ordenens hovedsete har befunnet seg i Roma siden 1834. I dag er den anerkjent av 78 stater og organisasjoner og omfattes av internasjonal rett.

Malteserordenen er en slags valgmonarki med stormesteren som den øverste; han rangerer på linje med en kardinal. Et areal på ca 6.000 kvadratmeter på Aventin-høyden i Roma er stormesterens territorium. Dermed er ordenen verdens aller minste stat – enda mindre enn Vatikanet.

(Katolsk Orientering 3/1998)

av Webmaster publisert 28.02.1998, sist endret 28.02.1998 - 07:39