P. Robert Kanoza til Hamar og Lillehammer

I Menighetsnytt for Hamar og Lillehammer leser vi at p. Robert Kanoza SS.CC skal flytte til Hamar ved kommende årsskifte. Meningen er at han skal arbeide sammen med soknepresten der, p. Ellert Dahl op, og settes inn i forholdene før p. Dahl i år 2000 forlater aktiv menighetstjeneste og vender tilbake til dominikanernes kloster på Majorstua i Oslo, og p. Robert overtar sogneansvaret. P. Robert er polsk Picpus-pater, som kom til Trondheim Stift i 1996. Høsten 1997 forsvarte han sin filosofiske doktorgrad i hjemlandet, har siden vært bosatt i Porsgrunn hvor han har perfeksjonert seg i norsk.

av Webmaster publisert 07.10.1998, sist endret 07.10.1998 - 14:05