Pastor Henryk Dombek har reist

I «Søndagsbladet», det ukentlige meldingsblad for St. Olav kirke i Trondheim, stod den 18. oktober denne meddelelse fra bispekontoret:

Pastor Henryk Dombek returnerte til Polen av helsemessige årsaker 7. oktober. Han vil fortsette sin tjeneste som prest i stiftet så snart det blir mulighet for det.

Trondheim 12.10.98
+Georg Müller, biskop

av Webmaster publisert 24.10.1998, sist endret 24.10.1998 - 10:15