Ingen adgangsbegrensing i Roma år 2000

Vatikanet (KI/KAP) - Vatikanet har uttalt seg mot en adgangsbegrensning - "numerus clausus" - for pilegrimer ved feiringen av det hellige år 2000 i Roma. Man vil likevel holde fast ved reservasjonsordningen for store kirkelige arrangementer, erklærer erkebiskop Crescenzio Sepe i et kommunike onsdag. Sepe er ansvarlig for forberedelsene av jubileet. De som snakker en "beleiring" av byen Roma av hundretusener av pilegrimer, gjør urett. Saligkåringen av Padre Pio sist søndag, som foregikk uten nevneverdige problemer til tross for tilstrømmingen av 600.000 pilegrimer, viste dette med all tydelighet.

Sepe sier at byen Roma må motta alle pilegrimer med åpne armer. Det hellige år er etter Kirkens syn ikke i første rekke en "vedvarende prøvelse", men en gledelig begivenhet som skal gi byen håp og optimisme. Til denne åpenheten hører ifølge Sepe også forhåndsreserveringen for pilegrimer. Den tjener ikke til å avskrekke folk, men mange ganger er den nødvendig for å gjøre det mulig med en ordnet gjennomføring av de store seremoniene. Gjennom strenge reservasjonsordninger kom det til Padre Pios saligkåring flere hundre tusen færre mennesker enn Romas byforvaltning først hadde fryktet.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 15.05.1999, sist endret 15.05.1999 - 20:13