"Bare" 600.000 ved Padre Pios saligkåring

Roma (KI/KAP/CWN) - Padre Pio, en av de mest populære skikkelsene i det katolske Italia i det 20. århundret, ble saligkåret søndag 2. mai på Petersplassen i Roma. I følge politiet i Roma var seremonien en av de største religiøse masseansamlingene i nyere tid, selv om det kom færre enn de forventede 1 million pilegrimer. Seremonien ble overført til en storskjerm på plassen foran Lateranbasilikaen, og til sammen var det ca 6000. mennesker til stede der og på eller i nærheten av Petersplassen. På Petersplassen var også den italienske presidenten Oscar Luigi Scalfaro og den eks-kommunistiske statsministeren Massimo D'Alema.

På Petersplassen så man tydelig at Padre Pios popularitet ikke er begrenset til Italia. Også grupper fra USA, Latin-Amerika, Tyskland og Østerrike var å se. Til sammen finnes det rundt 2.000 Padre Pio-grupper over hele verden. For italienerne, særlig i den sørlige delen av landet, betraktes Padre Pio som en ny Frans av Assisi.

Seremonien blir betraktet som generalprøve for de mange store seremoniene i det hellige år 2000. De fleste betrakter generalprøven som vellykket. Arrangørene merket seg at trafikken var mindre enn fryktet, fordi mange romere hadde reist ut av byen i helgen.

Kathpress og Catholic World News 3. mai 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 04.05.1999, sist endret 04.05.1999 - 13:08