Kardinal Tonini om kommunion for gjengifte

Roma (KI/KAP) - Den italienske kardinalen Ersilio Tonini har uttalt seg for å la katolikker som lever sammen med en annen partner etter en skilsmisse, få tilgang til kommunionen under bestemte omstendigheter. I et intervju med det italienske tidsskriftet "liberal" sa den tidligere erkebiskopen av Ravenna at en skriftefar må avveie tilfeller der de det gjelder går til skrifte hos ham om de kan få motta eukaristien. Han må også fremholde måter til å vokse i troen uten å delta i eukaristien.

I intervjuet understreker kardinalen at Kirken aldri kan oppgi sin lære om ekteskapets uoppløselighet, da denne klart blir bekreftet i evangeliet. Problemet består i å forene dette kravet med Kirkens kjærlighet til sine sønner og døtre i deres konkrete livssituasjon.

Kardinal Toninis uttalelser regnes som reaksjon på et dokument som i februar ble offentliggjort av Vatikanets Troslærekongregasjon. Der gjentok man forbudet mot at skilte får motta kommunion.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 15.05.1999, sist endret 15.05.1999 - 20:13