Roma-møte mellom verdensreligionene

Vatikanet (KI/Zenit) - Den hellige Stol forbereder et møte mellom verdens viktigste religioner. Det vil holdes i Vatikanet og Assisi mellom 23. og 28. oktober. I tillegg til å være et skritt fremover i dialogen mellom de religiøse konfesjonene, vil det også være et skritt i forberedelsene av det sture jubileet i år 2000.

Det vil være 200 deltakere som representerer kristendommen i tillegg til ledere for ulike animistiske og asiatiske religioner. Sesjonene vil foregå i Vatikanet og bli fulgt av en valfart til Assisi. På møtets siste dag vil en konkluderende erklæring bli lest i nærvær av pave Johannes Paul II. Begivenheten avsluttes med festligheter for deltakerne på Petersplassen.

Biskop Michael Fitzgerald er sekretær for Det pavelige råd for Interreligiøs dialog, som arrangerer møtet. Han sier at katolske ordensfolk vil delta på møtet ved siden av ledere for Kirkens nye bevegelser, «movimenti». I tillegg vil møtet ha en kulturell dimensjon. Det vil bli arrangert en konsert i Paul VIs audienshall - den er betrodd til «Gen Rosso», en internasjonal kristen gruppe, men det vil også bli grupper fra andre religioner, spesielt Japan, India, to marokkanske sangere og Det jødiske koret i Roma.

Zenit 10. august 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 17.08.1999, sist endret 17.08.1999 - 11:17