Lutheranere og anglikanere knytter nærere bånd

Denver (KI/CWN) - Nasjonalkonferansen for den evangelisk-lutherske kirke i Amerika har vedtatt et nært samarbeid med den episkopale kirke i landet, det vil si anglikanerne. Det er imidlertid ikke snakk om en sammenslåing. Etter vedtaket vil de 5,2 millioner lutheranere og 2,3 millioner anglikanere anerkjenne og dele hverandres prester og sakramenter, samarbeide i misjonsprosjekter og fatte felles beslutninger i viktige saker. For to år siden fikk dette forslaget overveldende tilslutning fra den episkopale kirken, men klarte ikke å få det nødvendige 2/3 flertall hos de 1.039 delegatene i den lutherske konferansen. Forslaget har blitt litt endret foran årets avstemming.

Den fremste vanskeligheten er at i fremtiden må lutheranerne akseptere de episkopales praksis kjent som «det historiske episkopat». Hver luthersk biskop vil bli innsatt av tre biskoper i en linje de mener går tilbake til apostlene, og alle prester må ordineres av slike biskoper. Amerikanske lutheranere har aldri fulgt denne praksisen.

Catholic World News 17. august 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 24.08.1999, sist endret 24.08.1999 - 13:06