Paven minner om moderne martyrer

Vatikanet (KI/KAP) - Paven har minnet om martyrer for troen i vår egen tid. I en tale ved Angelus-bønnen i Castel Gandolfo søndag sa paven at han spesielt tenker på prester, ordensfolk og legfolk som under «totalitære og antikristne regimer» tause har ofret sitt liv. Også i dag finnes det i noen deler av verden mennesker som må lide for sin kristne tro. Disse store trosvitnene og forbildene må minnes i forbindelse med det hellige år 2000, erklærte paven.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 31.08.1999, sist endret 31.08.1999 - 21:25