Ikke enighet om dør i Gravkirken i Jerusalem

Jerusalem (KI/KAP) - Man kan ikke regne med at Gravkirken i Jerusalem får en ny dør i tide til den ventede turisttilstrømmingen til det hellige år 2000. Dette erklærer Israels turistminister Amnon Lipkin-Shahak. Etter et besøk i Gravkirken, som i øyeblikket bare har én inngangs- og utgangsdør, understreker ministeren at kirkene ikke klarer å bli enige.

Gravkirken eller «Anastasis» er kristenhetens viktigste kirke. I århundrenes løp har det oppstått et virvar av kirker, kapeller og tilbygg. Av de opprinnelige tolv inngangene - en symbolsk henvisning til Israels tolv stammer og de tolv apostlene - måtte elleve mures igjen etter muslimenes definitive erobring av Jerusalem.

Gravkirken eies i dag i fellesskap av den gresk-ortodokse, den romersk-katolske og den armensk-apostoliske Kirke. Også de koptisk-ortodokse, de syrisk-ortodokse og de etiopisk-ortodokse har eiendomsrettigheter. Fordi det stadig var stridigheter mellom konfesjonene om utforming eller bruk av kirken, vedtok de osmanske myndighetene i 1852 en «status quo»-løsning etter de daværende krav, og den gjelder fortsatt.

Gravkirken klarer nå å ta imot rundt 750.000 besøkere i året, mens Israel i år 2000 venter opp mot fire millioner besøkende.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 31.08.1999, sist endret 31.08.1999 - 21:25