Kirken protesterer mot frikjennelse av offiserer

Brasilia (KI/KAP) - I Brasil har frikjennelsen av tre politioffiserer, som blir regnet som ansvarlige for en massakre på jordløse bønder, utløst sterke protester fra Den katolske kirke. En domstol i Belem, hovedstaden i forbundsstaten Para, bedømte bevisene mot de tre offiserene som «utilstrekkelige». Rettssaken gjaldt massakren i Eldorado dos Carajas i juni 1996 hvor 19 jordløse bønder ble drept.

Flere organisasjoner i Den katolske kirke i Para, som Kommisjonen for arbeid på landsbygda (CPT), barneorganisasjonen, mediekommisjonen og legrådet, siterer profeten Jesaja: «Hendene deres er fulle av blod. Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det gode!» (Jes 1,15-17). Rettssaken i Belem viser i følge de kirkelige organisasjonene at justisvesenet i Brasil ligger nede.

Etter saken mot de tre offiserene følger videre tiltak mot de 150 politimennene som deltok i massakren. Men frikjennelsen av offiserene må utløse dyp sorg, understreker de kirkelige organisasjonene. På grunn av utfallet kan man få inntrykk av at de 19 bøndene slett ikke ble drept.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 02.09.1999, sist endret 02.09.1999 - 11:57