Nytt presteråd i Oslo katolske bispedømme

Oslo katolske bispedømme har fra den 8. september 1999 nytt presteråd, bestående av, foruten biskop Gerhard Schwenzer SS.CC., prestene Michel Beckers, Ellert Dahl O.P., Frode Eikenes, Nikolas Goryczka O.F.M., Francis Xavier Huynh tan Hai, Rory Mulligan S.M., Erik Ruud S.M.; og varamedlemmene pp. Arne Fjeld O.P. og Iruthayanathan Pethuruppillai.

Av disse er det fire av presteskapet valgte medlemmer (og to valgte medlemmer):

  • Michel Beckers, f. 1941 i Nederland, presteviet 1968, sogneprest for St. Paul i Bergen, valgt for fire år i 1997;
  • Rory Mulligan, maristpater, f. 1939 i Irland, presteviet 1966, medlem av pastoralteamet for St. Magnus i Lillestrøm, valgt for fire år i 1997;
  • Frode Eikenes, født i Arendal 1969, presteviet 1998, kapellan i Stavanger, valgt for fire år i 1999;
  • Nikolas Goryczka, fransiskanerpater, født i Polen 1965, presteviet 1991, moderator for pastoralteamet for St. Hallvard i Oslo, valgt for to år i 1999;
  • Arne Fjeld, dominikanerpater, født i 1934 i Drammen, presteviet 1967, tilknyttet St. Dominikus i Oslo, valgt til varamedlem for to år i 1999;
  • Iruthayanathan Pethuruppillai, født i 1947 i Sri Lanka, presteviet 1974, kapellan i St. Olav i Oslo, valgt til varamedlem for to år i 1999;

Ett medlem er "membrum natum" (medlem i kraft av sitt embede):

  • Erik Ruud, maristpater, født 1952 i Bærum, presteviet 1989, generalvikar.

To medlemmer er utpekt av biskopen:

  • Ellert Dahl, dominikanerpater, født 1928 i England, presteviet 1960, sogneprest i St. Torfinn i Hamar;
  • Francis Xavier Huynh tan Hai, født 1951 i Vietnam, presteviet 1982, leder for Vietnamesisk Pastoralsenter i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.09.1999, sist endret 09.09.1999 - 22:25