Pater Anton Ivens S.M. forlater Norge

Maristpater Anton Ivens (82 år) forlater Norge i løpet av oktober, for å slå seg med i sitt fødeland Nederland.

Pater Ivens, fra Hulst (bispedømmet Breda) i Nederland, ble prsteviet i 1946 og kom til Norge i 1953. Han har vært sogneprest i de katolske menigheter i Hønefoss (1954-1957) og i Stabekk (1957-1980). Nå bor han fremdeles i Stabekk.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.09.1999, sist endret 09.09.1999 - 22:25