Pater Joseph Mulvins opphold i Norge forlenget

Dominikanerpater Joseph Mulvin, som ankom Norge 7. februar 1999, blir lengre i landet enn man først la opp til. Dominikanerordenens ledelse hadde først sett for seg at han skulle være i St. Dominikus i Oslo i et år. Nå er det planlagt at hans opphold skal være til september 2000. Om han så reiser eller forblir, er det ikke tatt stilling til.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 09.09.1999, sist endret 09.09.1999 - 22:25