De ortodokse for sameksistens med muslimer

Aten - KI (KAP) - Overhodet for den ortodokse kirke i Hellas, erkebiskop Christodoulos, har oppfordret til «fredelig sameksistens» mellom kristne og muslimer. Ved sitt første møte med mufti Metso Cemali av Komotini i gresk Trakia krevde Christodoulos at begge sider utelukket de «ekstremistiske kreftene» som setter det gjensidige vennskapet i fare. Den ortodokse primas understreket at kristendommen og islam ærer den samme Gud, selv om det skjer på forskjellige måter.

Erkebiskopens redegjørelse blir i Aten betegnet som overraskende. Den «nasjonale» innordning av det muslimske samfunnet i gresk Trakia, som teller rundt 100.000 medlemmer, er omstridt som overalt i Sørøst-Europa. På grunn av sin religion blir muslimene i gresk Trakia i dagligtalen betegnet som «tyrkere».

Christodoulos fikk som gave fra menigheten i Komotini en Koran i gresk oversettelse. De trakiske muslimene blir av mange eksperter ansett som de siste representantene for den store konversjonsbevegelsen til Islam som kunne ses først ved slutten av det tyrkiske herredømmet, «Turkokratia», på 1700-tallet. Denne konversjonsbevegelsen var særlig sterk på Kreta, på kysten av Lilleasia og i Trakia.

Fordi de gresktalende nye muslimene på kysten av Lilleasia offisielt ble regnet som «tyrkere», ble de også skånet for den store befolkningsutvekslingen på 1920-tallet, da den tyrkiske minoriteten i Hellas ble «utvekslet» med det greske mindretallet i Tyrkia. I mange årtier ble det greske språket i dette området bare brukt i familiære sammenhenger. Gjennom programmene fra gresk fjernsyn har det greske språket fått nytt oppsving på den tyrkiske kysten, selv om det både på tyrkisk og gresk side hersker fullstendig taushet om dette fenomenet.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 04.10.1999, sist endret 04.10.1999 - 10:57