Norges Unge Katolikker søker organisasjonssekretær

Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsomfattende frivillig barne- og ungdomsorganisasjon med 2000 medlemmer i 40 lokallag


Ansvarsområder:

 • kontakt med kirkelige og offentlige myndigheter
 • ha den løpende oversikt over økonomien, foreta utbetalinger og lignende
 • oppfølging/kontakt med økonomisk utvalg
 • drift og vedlikehold av medlemsdatabase
 • utsendelse av infomateriell
 • postjournal og arkivering
 • forefallende sekretærarbeid m.m
 • ha kontakt med Frikirkelig Studieforbund

Kvalifikasjoner:

 • minimum treårig handel og kontor, eller tilsv.
 • erfaring fra kontorfaglig arbeid
 • god kjennskap til tekstbehandling
 • erfaring fra regnskap er også en fordel

Stillingen inngår i et sekretariat bestående av en organisasjonssekretær, lokallagsmedarbeider og ungdomsprest. Sekretariatet er direkte underlagt NUKs landsstyre.

De som ansettes må være innforstått med og lojal overfor organisasjonens kristne grunnsyn og formålsparagraf. Stillingen omfatter en del kvelds- og helgearbeid. Lønn og tiltredelse etter avtale.

For flere opplysninger, kontakt Thale Berge eller Pål Bratbak på NUKs sekretariat. Søknad med CV sendes innen 8.11.99 til Norges Unge Katolikker, Akersveien 14, 0177 Oslo.

av Webmaster publisert 14.10.1999, sist endret 14.10.1999 - 21:05