Paven oppfordrer romerne til bot og gjestfrihet

Vatikanet - KI (KAP/CWN/Zenit) - Pave Johannes Paul II har 50 dager før starten på Det hellige år 2000 oppfordret borgerne av byen Roma til gjestfrihet overfor de pilegrimene som ventes til Roma i jubileumsåret. Samtidig appellerer paven til romerne om å forstå jubileet som en sjanse for omvendelse og ny religiøs bevissthet for seg personlig.

Paven sier at Roma i år 2000 på en spesiell måte blir kristenhetens midtpunkt. Han minner om at Kirken i Roma i jubelårenes historie alltid har vist gjestfrihet mot pilegrimer og gjester, og han oppfordrer romerne til også denne gang å vise broderlig gjestfrihet i evangeliets ånd, og å gjøre det med glede. Paven ber familiene, ordenssamfunnene og menighetene om å åpne sine dører for pilegrimene. Dette gjelder særlig under store arrangementer som Verdensungdomsdagen fra 15. til 20. august, da det ventes 2 millioner ungdommer til byen og alle tilgjengelige rom trengs.

Heller ikke de fattige og hjemløse må glemmes under Det hellige år 2000, som starter julenatt med åpningen av den hellige dør i Peterskirken. Fire nye suppekjøkken skal opprettes ved de fire romerske patriarkbasilikaene, sier erkebiskop Crescenzio Sepe, Vatikanets hovedkoordinator for Det hellige år. Alt nå deler det romerske Caritas daglig ut mellom 2.000 og 2.300 varme måltider. Paven ber også om at romerne hjelper de handikappede og de eldre.

Man regner med at det til sammen kommer 30 millioner besøkende til Roma i 2000. Alle som vil delta ved Helligår-arrangementer i Peterskirken eller andre kirker, må kjøpe det såkalte «Pilegrimskortet». Dette gir også adgang til museer og kan også brukes som bussbillett. Det inneholder også både syke- og tyveriforsikring.

Sepe opplyste også at det vil bli utgitt en gratis pilegrimsavis på 8 språk. Den kommer i et opplag på mer enn en million eksemplarer, og vil komme ut hver 14. dag fra juledag, den offisielle åpningsdagen av Det hellige år.

Kathpress, Catholic World News og Zenit 3. - 4. november 1999; o: pe

av Webmaster publisert 10.11.1999, sist endret 10.11.1999 - 20:58