Kristne steder stenges i protest mot moskebygg

Jerusalem - KI (KAP/CWN) - Alle kristne kirker, minnesmerker og lignende i Israel blir stengt den 22. og 23. november i protest mot den planlagte moskeen i Nasaret. Dette går frem av en felles erklæring fra de kristne kirkene i Jerusalem. De kristne protesterer på denne måten mot den israelske regjeringens vedtak om å tillate muslimene å bygge en moske ved Bebudelsesbasilikaen. Byggearbeidene skal først begynne i 2001, etter at plassen skal brukes til parkeringsplass for turister og pilegrimer i år 2000.

Planene er skarpt kritisert av både Vatikanet, de amerikanske biskopene og representanter for PLO.

I kommunikeet fra kirkene heter det at den israelske regjeringens vedtak «ikke bare er en klar diskriminering av de kristne menighetene i Galilea, men også en oppgivelse av rettsstaten fra regjeringens side». Skrivet er undertegnet av den latinske patriarken Michel Sabbah, fransiskanernes general-superior for Det hellige Land, Giovanni Battistelli, den gresk-ortodokse patriarken Diodorus I og den armensk-apostoliske patriarken Torkom Manoogian.

Den israelske avisen Ha'aretz skrev fredag at ledende islamister hevder at den israelske regjeringen har gitt tilsagn om massiv økonomisk støtte til byggingen av den omstridte moskeen. Meldingen er bare delvis dementert av regjeringen.

Den israelske politiministeren Shlomo Ben-Ami kritiserte torsdag brevet fra patriarkene, og sier at kompromissavtalen om den omstridte plassen foran basilikaen er inngått «i forståelse med begge sider». Han viste til at kompromisset også innebar byggingen av en politivakt for å gi de kristne en følelse av sikkerhet og for å bevare den offentlige orden.

I helgen rev islamistene i Nasaret den ulovlige teltmoskeen, som i to år har stått på tomten de har okkupert ved Bebudelsesbasilikaen. Dette var i henhold til avtalen med regjeringen. De krever samtidig at regjeringen setter opp et 700 m² stort telt for å gi de bedende muslimene ly for vind og vær. Den 22. november skal det i nærvær av flere israelske ministre og høye regjeringstjenestemenn legges ned en grunnstein for den nye moskeen.

Kathpress og Catholic World News 4. - 8. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 10.11.1999, sist endret 10.11.1999 - 20:58