Flere katolikker enn anglikanere går i kirken

London- KI (CWN) - Nå er det flere katolikker enn anglikanere som går i kirken på søndager. Den nylig offentliggjorte statistikken fra Church of England viser at antallet kirkebesøkende for første gang har falt under en million siden registreringen begynte. Tallene for 1999 offentliggjort i den nye National Catholic Directory viser samtidig at antallet messebesøkende er 1.086.268. For begge kirkene betyr dette en liten nedgang fra året før, men for Den katolske kirke er nedgangen mye mindre.

Father John Danson, redaktør for The Catholic Directory, sier at Kirken ikke kan «hvile på sine laurbær». Han sier at vi må innrømme at bare 25% av den totale anslåtte katolske befolkningen går til messe. Det er ennå 75% som deltar bare sporadisk.

Catholic World News 19. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo

av Webmaster publisert 26.11.1999, sist endret 26.11.1999 - 14:35