«Øst-Tyskland katolsk fremtidsregion»

Bonn - KI (KAP) - Rektor på det teologiske fakultet i Erfurt, professor Andreas Wollbold, mener at det tidligere DDR er en «fremtidsregion for den fellestyske katolisismen». I de 40 år DDR eksisterte vokste det frem en stadig sterkere bevissthet om å være annerledes enn den fremherskende kulturen, sier Wollbold. Denne bevisstheten «vil i fremtiden være avgjørende for alle kristne». I en mindretallssituasjon kunne det bli funnet løsninger for pastorale spørsmål som «det i folkekirken ennå ikke er utsikt til».

I Kirken i det gamle Vest-Tyskland holdes det «stadig fast på illusjonen at kristendommen fortsatt kan omfatte så å si alle», kritiserer Wollbold, professor i pastoralteologi og religionspedagogikk. Dette kan imidlertid bare skje «til prisen av et økende tap av profil». Det teologiske fakultet i Erfurt er den eneste høyskole i katolsk regi i Øst-Tyskland og har 156 studenter.

Kathpress 25. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 30.11.1999, sist endret 30.11.1999 - 12:51