14 av 19 kidnappede seminarister er døde

Busongora - KI (Zenit) - Av de 19 seminaristene som ble kidnappet for to år siden av en gruppe opprørere i det vestlige Uganda, er 14 døde av sykdom eller i kamp, to har klart å rømme mens tre fortsatt holdes fanget. Disse opplysningene ble gitt til den lokale pressen av Christopher Kibanzanga, en ugandisk parlamentariker fra valgkretsen Busongora.

Ifølge misjonsnyhetsbyrået MISNA skjedde kidnappingen av de 19 seminaristene i 1997, og ble organisert av Allied Democratic Forces (ADF) i seminaret St. Johannes i Kisinga. Tragedien med disse unge mennene som håpet å bli prester, kom frem i lyset under hemmelige forhandlinger som ble holdt mellom mai og august. Dialog med opprørerne gjorde det mulig for parlamentarikeren å foreta flere reiser til deres baser, som befinner seg i Kongo (tidligere Zaire). Men dialogen tok slutt etter de uventede dødsfallene til to menn som gjorde forhandlingene mulig.

ADF består av militante islamske ekstremister og grupper knyttet til tidligere regimer i Uganda.

Zenit 25. november 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 30.11.1999, sist endret 30.11.1999 - 12:51