Norsk støtte til menneskerettighetsforkjemper

Caritas Norge har mottatt 2 millioner kroner fra UD til støtte for menneskerettighetsarbeid i Liberia. Midlene vil bli brukt til undervisningsmateriell om menneskerettigheter og borgerplikter i hele skoleverket.

Det er den uredde katolske erkebiskopen Michael Francis og hans juridiske stab i Kommisjonen for Rettferdighet og Fred som har utarbeidet og skal gjennomføre prosjektet.

I Liberia kom president Charles Taylor til makten i 1996 etter en blodig borgerkrig. Han har siden gjort seg bemerket med brudd på menneskerettigheter, internasjonal handel med forbudte varer og innblanding i konflikten i Sierra Leone. FN planlegger nå en boikott mot landet.

En av de få røstene som har hevet seg mot presidentens maktmisbruk er den 65 år gamle erkebiskopen. Selv truet på livet har han ikke sluttet å kreve endringer, og i et hyrdebrev tidlig i fjor gikk han kraftig i rette med presidentens utplyndring av landet.

Erkebiskopen har også gått i rette med "taushetens kultur", folkets manglende protest mot urettferdighet. Rett etter krigen opprettet han Kommisjonen for Rettferdighet og Fred. Med sin juridiske stab yter de hjelp til folk som har blitt utsatt for overgrep, i stor grad fra myndighetenes side.

Kommisjonen har også utarbeidet undervisningsmateriell for skoleverket fra første klasse til universitetsnivå. - Rettferdighet og demokrati kan ikke eksistere i et vakuum, sier erkebiskop Francis, folk må kjenne sine borgerlige rettigheter og plikter.

Caritas Norges Dag Albert Bårnes har nettopp kommet tilbake fra besøk til Liberia. - Jeg aldri vært et sted hvor folk er så skuffet og misfornøyd, sier han. Det vil komme forandringer i Liberia i løpet av kort tid. Hvordan de kommer avgjøres av hvilke krefter som er sterkest i kampen for forandring. Erkebiskop Michael Francis, som ikke bare leder den katolske kirke i landet, men som også er valgt til leder for de kristne kirkers fellesforum, og som nyter stor respekt blant muslimene, vil gå fredens vei. Prosjektet som Caritas Norge og Utenriksdepartementet støtter er et bidrag til å styrke de positive kreftene i Liberia.

Pressemelding fra Caritas Norge
26. februar 2001

av Webmaster publisert 26.02.2001, sist endret 26.02.2001 - 14:55