Katolsk radio trues med stengning

Michael Francis, erkebiskop av Monrovia Radio Veritas i Liberia har igjen kommet under press fra president Charles Taylor. Radioen er eid og drevet av Den katolske kirken i landet, og formidler i tillegg til religiøse programmer også blant annet tema som menneskerettigheter og annet stoff som myndighetene anser som "politisk".

Erkebiskopen av Monrovia, Michael Francis, er selv en uredd talsmann mot urettferdighet og overgrep. Han har mottatt en rekke nasjonale og internasjonale utmerkelser for sitt arbeid for menneskerettigheter i landet, I 1999 mottok han Robert Kennedys ærespris. Prispengene ble brukt til delfinansiering av en kortbølgesender for Radio Veritas.

Omkring mars 2000 kom det til en alvorlig konfrontasjon mellom presidenten og erkebiskopen da presidenten stengte Radio Veritas og den uavhengige stasjonen Radio Star. Presidenten tilbød gjenåpning mot at Radio Veritas bare skulle holde seg til religiøst stoff. Den frittalende biskopen spurte i et møte - hvor de religiøse lederne i Liberia var tilstede - presidenten om han trodde noen orket å høre på "hallelujaprogram" hele dagen, og om han virkelig mente at man kunne skille det religiøse fra politikk og menneskerettigheter. Erkebiskopen la til at den katolske kirke driver en rekke skoler og helseinstitusjoner i landet, og at dersom landets myndigheter legger ned en virksomhet, ville Kirken bli nødt til å vurdere de andre. Til de tilstedeværendes store forbauselse erklærte ikke bare presidenten at Radio Veritas skulle få fortsette sin virksomhet uforstyrret, han takket også den katolske kirken for dens innsats på vitale samfunnsområder!

Dette skyldes antakelig den pressede situasjonen han er i som følge av FNs boikott mot Liberia som ble effektiv i mai i år. Årsaken til boikotten er Liberias angivelige rolle i Sierra Leone, hvor FN mener de støtter opprørerne (Revolutionary United Front - RUF), i tillegg til Liberias rolle i grensekonflikten mot Guinea.

Caritas Norge har et nært samarbeid med erkebispedømmet av Monrovia, hvor man støtter et prosjekt med sikte på opplæring i borgerlige rettigheter og plikter i Liberias skolevesen. I tillegg er Caritas Norge også involvert i rehabilitering av jordbruk for returnerte flyktninger og internt fordrevne i Liberias innland. Caritas Norge støtter også Caritas Guineas arbeid for krigsberørte, internt fordrevne og flyktninger i Guinea i grenseområdene mot Liberia og Sierra Leone.

Ytterligere informasjon om Liberia og Vest-Afrika er tilgjengelig ved henvendelse til: Caritas Norge, caritas@caritas.no - tlf 23 33 43 60.

Melding fra Caritas Norge
16. august 2001

av Webmaster publisert 17.08.2001, sist endret 17.08.2001 - 11:09