Gud ut av britiske rettssaler

London - KI (KAP) - Gud skal forvises fra britiske rettssaler. Kirkelederne har skarpt kritisert planene fra en appellrett om å erstatte det tradisjonelle edsformularet «So Help Me God» med en verdinøytral setning, melder britiske aviser mandag. Medlemmer av alle trossamfunn skal i fremtiden sverge en sekulær ed, hvor man bare bedyrer at man sier sannheten.

Den anglikanske statskirken er «svært urolig over forsøket på å skille religion og justis». En talsmann for Den katolske kirke understreker at de fleste katolikker ville foretrekke et valg mellom edsformularene. For mange mennesker betyr troen nemlig fortsatt noe. Den katolske kirke ønsker å trekkes inn i diskusjonen før det blir fattet en endelig beslutning.

I vedtaket fra appellretten heter det: «En sammensetning av arkaiske ord som henviser til Gud som garanti for angivelig sannferdighet, samt den likeglade måten disse ordene som regel blir uttalt på, bringer snarere tankene bort fra edens alvor enn å understreke den». Etter den øverste dommeren Robin Aulds mening er eden i dag for de fleste vitner et selsomt rituale fra 1700-tallet uten sammenheng med utsagnets sannhetsgehalt.

Kathpress 22. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 17:43