Strid om de siste sakramenter ved eutanasi

den Haag - KI (KAP) - I Nederland har det brutt ut strid om tildeling av de siste sakramentene til alvorlig syke som har gitt uttrykk for ønske om livsavsluttende tiltak (eutanasi). Pressetalsmannen for erkebispedømmet Utrecht, Loek Sinselmeijer, kaller det i følge nederlandske aviser i et intervju mandag «umenneskelig» å nekte slike mennesker sakramentene. Talsmenn for organisasjonen «Contact Rooms-Katholieken» erklærer derimot at det i et slikt tilfelle ikke bare er kirkerettslig strengt forbudt å gi sakramentene, men det er også «overhode ikke passende».

De siste sakramentene omfatter sykesalving, botens sakrament og eukaristien som «vandringsbrød» (viaticum). Sykesalvingens sakrament ble tidligere ofte kalt «Den siste olje», med siden Annet Vatikankonsil har det imidlertid ved sykesalvingen vært lagt hovedvekt på at mottakelsen av dette sakramentet skal styrke syke, spesielt alvorlig syke, på veien til helbredelse.

Kathpress 22. oktober 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. oktober 2001

av Webmaster publisert 25.10.2001, sist endret 25.10.2001 - 17:47