Pater Cervellera: Kristna i Pakistan utsätts för "strukturell förföljelse" sedan länge

Pater Bernardo Cervellera är chefredaktör för Vatikanens missionsnyhetsbyrå Fides och expert på Asien. Han berättar för den italienska dagstidningen La Stampa att de kristna i Pakistan länge har varit utsatta för ett slags förföljelse: "I Pakistan sker de politiska valen efter religionstillhörighet. Kristna kan bara företrädas av kristna. Det leder till att de kristna avskärmas i ett ghetto. Redan när Benazir Bhutto var vid makten krävde de kristna att detta system skulle avskaffas. Alla statschefer har lovat det, men ingen har gjort det av rädsla för den islamiska fundamentalismen."

Sedan 1986 finns det en lag som gör att hädelser mot profeten Muhammed kan bestraffas med döden. Denna lag används för att hota religiösa minoriter, bland annat kristna. Omkring 2500 människor sägs sitta i fängelse eller vara anklagade för brott mot hädelselagen. "Våra källor i Pakistan berättar att lagen mot hädelse används för att beröva människor deras rättigheter, fängsla dem och lägga beslag på deras egendom. Fastigheter, hus, möbler," berättar pater Cervellera, och tillägger: "Kom ihåg att fattigdomen är utbredd i Pakistain. Minoriteterna, både kristna och hinduer, blir bestulna genom dessa lagar... Jag tror att det är bara i Saudiarabien som denna typ av lag verkligen tillämpas formellt."

"Man kan säga att de kristna i Pakistan är förföljda, för man försöker utplåna dem från samhället, man vill att allt skall präglas av islam. Det är en strukturell förföljelse. och samtidigt är de kristna i Pakistan berömda för sina skolor och för sitt engagemang för kvinnans värdighet. Benazir Bhutto gick i en kristen skola."

"Ärkebiskop Saldhana i Lahore sade för ett tag sedan att han trodde att de kristna skulle drabbas på något sätt när USA började bomba Afghanistan. När ett västland angriper ett muslimskt land angriper muslimerna i Pakistan alltid de kristna. De betraktar dem som Västerlandets allierade. Det hände redan under kriget i Persiska viken och när det har varit kris mellan Israel och palestinierna. Därför hade företrädare för alla minoriteterna redan gått till general Musharraf för att be om beskydd."

"När det uppstår våldsam konflikt mellan Väst och Öst, mellan Väst och muslimska länder, leder det till att den sköra samlevnaden mellan kristna och muslimer hotas också där de levt tillsammans länge. Det håller på att ske i Indonesien, Indien, Pakistan och i Mellanöstern," säger pater Cervellera.

Vatikanradions skandinaviska avdelning /OB/
29. oktober 2001

av Webmaster publisert 29.10.2001, sist endret 29.10.2001 - 15:44