Første møte i nytt pastolalråd i OKB

Det nye pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (PRO) holdt sitt første møte 27.-28. oktober på Mariaholm ved Spydeberg. På dagsorden sto blant annet valg av nytt arbeidsutvalg og arbeidsprogram for inneværende periode, som varer til høsten 2003.

Møtet samlet 25 deltagere fra PRO (av totalt 30 faste medlemmer) samt biskop, generalvikar og kansellist.

Følgende emner ble prioritert på arbeidsprogrammet:

Barne- og ungdomsarbeid

Beredskapsplan ved overgrep

Menighetshåndboken

Menighetsrådslederseminar

Økonomi og kirkebidrag

Medvirkning til regionale og lokale temahelger / temadager

Valgordning til PRO for ansatte i menigheter og bispedømmet

Oslo katolske bispedømme (OKB) har 50 års jubileum som bispedømme i 2003, og PRO er gjerne med på å markere dette med forskjellige aktiviteter, men venter at initiativet til markeringene skal komme fra annet hold.

Hele arbeideprogrammet kommer til å bli lagt ut på PROs sider på Internett.

Valget til Arbeidsutvalg (AU) ga følgende resultat:

Leder: Frode Eidem, Lillestrøm (gjenvalg)

Nestleder: Ewa Bivand, Bergen (ny som nestleder, men satt i det gamle AU)

AU-medlemmer: p. Sigurd Markusssen, prestene (gjenvalg) Lars Jul Hansen, St. Hallvard (gjenvalg) Henri Maatje, Fredrikstad (gjenvalg) Georg Aker, Larvik (ny) Peter Tálos, NUK (ny)

Vara: p. Irek Zielinski, prestene (ny) 1. vara: Turid Folkedal, Hønefoss (ny), 2. vara: Gerda Siring, Arendal (ny)

PRO planlegger et større seminar om barne- og ungdomsarbeidet høsten 2002 eller våren 2003. Georg Aker, Larvik, har påtatt seg å være koordinator for planleggingsarbeidet som vil foregå i fem undergrupper hver bestående av 3-4 deltagere. Deltagerne er representanter for PRO, menigheter, prester og ungdommer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
30. oktober 2001

av Webmaster publisert 30.10.2001, sist endret 30.10.2001 - 12:30