Dommere støtter eutanasi

den Haag - KI (KAP) - De nederlandske dommerne støtter med overveldende flertall straffriheten for aktiv dødshjelp. I følge meldinger i media er det rundt 80% av de spurte i en meningsmåling i det nederlandske juristtidsskriftet som går inn for dette. Rundt 2/3 av dommerne er også tilhengere av «ekteskap» for homofile.

I meningsmålingen var det i følge meldingene rundt 90% av dommerne som var motstandere av dødsstraff. I sine egne levevaner holder dommerne seg til tradisjonelle samlivsformer. Rundt 2/3 er gift, mens bare 1% oppgir at de bor sammen med en person av samme kjønn.

Kathpress 10. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
10. november 2001

av Webmaster publisert 16.11.2001, sist endret 16.11.2001 - 11:32