Ny lov innskrenker kirkenes frihet

Praha - KI (KAP) - De kristne kirkene i Tsjekkia har reagert med skarp kritikk på den nye religionsloven som er vedtatt av parlamentet. Den innskrenker tydelig den nåværende frihet som kirkene i landet har og er diskriminerende, erklærer pressekontoret ved den tsjekkiske bispekonferansen. Trossamfunnene kan ikke lenger bestemme suverent over sine indre anliggender, men blir organisasjoner underlagt staten via en rekke nye administrative tiltak.

Kirkene advarte på forhånd flere ganger mot loven. Særlig hadde de betenkeligheter mot bestemmelsene som sier at grunnleggelsen av nye kirkelige institusjoner er avhengig av godkjennelse fra kulturdepartementet. Staten vil med den nye religionsloven oppnå at i fremtiden er det den selv og ikke Kirken som er rettslig person ved grunnleggelsen av nye institusjoner. Dette setter fremfor alt Kirkens karitative virksomhet i fare. Erkebiskopen av Praha, kardinal Miloslav Vlk, sier at dette minner om kommunisttiden.

Den nye loven diskriminerer også etter kirkenes mening virksomheter i kirkelig regi i forhold til andre næringsdrivende. Kirkelige virksomheter blir foreskrevet at deres overskudd bare må brukes til oppfyllelse av Kirkens mål i snever forstand, altså ikke til forretningsmessige formål. I praksis betyr det at for eksempel inntekter fra Kirkens skoger ikke kan brukes til å anskaffe motorsager.

Den tsjekkiske bispekonferansen sier at man beklager parlamentets vedtak og er urolig over bestrebelsene på å begrense den religiøse friheten som kirkene hittil har hatt i Tsjekkia. Bispekonferansen setter nå sitt håp til at loven ikke vil settes ut i praksis. Om det betyr at Kirken vil anke loven inn for forfatningsdomstolen, står åpent.

Kathpress 28. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. november 2001

av Webmaster publisert 04.12.2001, sist endret 04.12.2001 - 11:34