Kirken og De grønne normaliserer sitt forhold

Berlin - KI (KAP) - Lederne for den tyske bispekonferansen og partiet De grønne har hatt en prinsippdiskusjon i Berlin. Møtet fant sted i en «god atmosfære» og betyr en «normalisering» av det gjensidige forholdet, heter det. I spørsmål om bioetikk og innvandring var det en «vidtgående enighet», og begge sider uttalte seg for en forsterking av den interreligiøse dialog.

Erklæringen sier videre at biskopene minnet om at beskyttelsen for menneskets verdighet også må gjelde for det ufødte liv, og kalte den nåværende rettssituasjonen ved senaborter for «utålelig». Når det gjaldt temaet "en rettferdig fred", understreket biskopene aspektene ved ikkevold, mens De grønne understreket de klare valg for menneskerettigheter og demokrati.

Dette var det andre «toppmøtet» - det første ble holdt i 1997. Ved siden av De grønnes nye partiprogram behandlet man blant annet temaene innvandring og interkulturell dialog, genteknikk og bioetikk, rettferdig fred, beskyttelse av livet samt religionsundervisningen i skolen. Formannen for den tyske bispekonferansen, kardinal Karl Lehmann, sa at det hadde vært en god meningsutveksling, og at man også tok opp bestående konflikttemaer.

De grønnes partileder, Claudia Roth, sa at man var enige på «svært mange» områder. "Det som forener oss, er verdiformidlingen og verdidebatten, særlig i spørsmål om innvandring og integrasjon". Også de ulike oppfatningene i spørsmål som homofilt partnerskap og abort ble berørt. De grønnes fraksjonsleder i Forbundsdagen, Rezzo Schlauch, sier at «det som skiller oss er og blir abortspørsmålet, selv om diskusjonsprosessen der også hos oss har gått videre.»

Kathpress 30. november 2001 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. november 2001

av Webmaster publisert 04.12.2001, sist endret 04.12.2001 - 11:50