Bystyret i Bergen bevilger 250 000 til St. Paul skoles undervisning av minoritetselever

Skolen har "klart å integrere fremmedspråklige elever på en unik måte"

I sitt budsjettmøte den 17. desember vedtok bystyret i Bergen å bevilge 250 000 kroner til norsk- og morsmålsundervisning ved St. Paul skole. Det har vært stor usikkerhet rundt situasjonen for minoritetselevene ved skolen etter at den forrige regjeringen i vår innførte nye regler om egenandel for undervisning i norsk og morsmål til disse elevene. De nye reglene rammet de katolske skolene, som har en meget høy andel slike elever, urimelig hardt. Etter at klager til departementet ikke førte frem, måtte St. Paul skole sette sin lit til at kommunen ville gå inn og dekke ekstrautgiftene, og bystyret i Bergen anmoder i budsjettvedtaket om at "Bergen kommune dekker de 40% som er differensen mellom det øremerkede tilskuddet og de reelle kostnadene, inntil staten eventuelt endrer reglene." For år 2002 ble det bevilget 250 000 kroner.

Bystyret begrunnet sin bevilgning med at "Elevene ved St. Paul skole ville fått kommunal støtte dersom de hadde valgt en kommunal skole. Mellom 40-50% av elevene på skolen har et annet morsmål enn norsk. St. Paul skole har klart å integrere fremmedspråklige elever på en unik måte, og har spesielt lykkes i forhold til svake minoriteter."

Ekstrabevilgningen "løser ikke våre problemer, men er et vesentlig skritt i riktig retning", sier St. Pauls rektor Gjermund Høgh. "Derfor legger jeg også stor vekt på tekstinnholdet i vedtaket. I Norge står dette som et politisk vedtak. Noen stor overraskelse burde dette likevel ikke være for de som har lest om katolske skoler internasjonalt. Blant andre ting som kan sies om dem, er det nettopp at de viser seg dyktige på integrering av ulike kulturer. Det gleder meg også at bystyret mener vi gjør en god jobb i forhold til svake minoriteter. For meg personlig er det avgjørende om en skole lykkes i forhold til den enkeltelev som trenger skolen mest."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. januar 2001

av Webmaster publisert 04.01.2002, sist endret 04.01.2002 - 14:42