Pavelige dekorasjoner til Arendals-katolikker

I St. Franciskus Xaverius katolske menighet i Arendal er organisten Erling Bang, som har spilt til høymesse i 50 år, dekorert med den pavelige orden "Pro Ecclesia et Pontifice". Også hans søster Marit Bang, som har sunget i koret i noe kortere tid, ble dekorert med samme orden. Overrekkelsen ble foretatt av arkitekt Laila Johnsen under menighetens juletrefest den 6. januar 2002.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
15. januar 2002

av Webmaster publisert 15.01.2002, sist endret 15.01.2002 - 17:08