Bernt Gulbrandsen går av som generalsekretær i Caritas Norge

Bernt Gulbrandsen slutter i sin stilling som generalsekretær i Caritas Norge 15. april i år. Han har siden mars 2001 hatt 80% permisjon fra sin stilling for å arbeide for Caritas Internationalis, og vil fortsette dette arbeidet fram til sommeren 2003. I denne perioden vil han fortsatt være tilknyttet Caritas Norge i en 20% stilling som spesialrådgiver. Kari-Mette Eidem vil være fungerende generalsekretær fram til stillingen er besatt.

Bernt Gulbrandsen har vært ansatt i Caritas Norge siden desember 1986, og generalsekretær siden januar 1989. I løpet av hans tid som generalsekretær har Caritas Norge blitt bygget opp til en mellomstor bistandsorganisasjon i norsk målestokk, med stor tillit og høy anseelse blant både givere, offentlige myndigheter og samarbeidspartnere hjemme og ute.

Melding fra Caritas Norge
25. januar 2002