Italiensk innflytelse synker i kardinalkollegiet

Vatikanet - KI (Zenit/CWN) - De siste dagene har to italienske kuriekardinaler fylt 80 år og dermed mistet retten til å delta i et pavevalg. Det er nå 126 elektorer blant Kirkens 176 kardinaler etter disse to 80-årsdagene og den 64-årige kardinal Louis-Marie Billés død den 12. mars.

Kardinal Virgilio Noè fylte 80 år påskeaften den 30. mars. Han var i mange år seremonimester for pavelige liturgiske feiringer og er nå erkeprest av Peterskirken og pave Johannes Paul IIs generalvikar for Vatikanstaten. Han er fortsatt aktive i disse vervene, og han er dermed en av bare fire kardinaler over 80 år som fortsatt er i tjeneste (vanlig pensjonsalder i Kirken - også for kardinaler - er 75 år).

De tre andre er kardinal Paul Joseph Pham Dinh Tung (82), erkebiskop av Hanoi i Vietnam, kardinal Kazimierz Swiatek (87), erkebiskop av Minsk i Hviterussland, og kardinal Nasrallah Sfeir (81), maronittisk patriark av Antiokia. Den vietnamesiske prelaten sitter på erkebispesetet fordi Vatikanet og den vietnamesiske regjeringen ikke kan bli enige om utnevnelsen av en etterfølger og den maronittiske patriarken trekker seg neppe tilbake så lenge han er frisk nok til å utføre sine plikter som denne Kirkens leder.

Tirsdag den 2. april fylte kardinal Dino Monduzzi også 80 år. Han var tidligere prefekt for Det pavelige hushold, men ble pensjonert i 1998. Av de 126 elektorene er nå bare 20 italienere, og det utgjør bare 16%, den laveste andelen italienere noensinne.

I mai fyller tre kardinaler 80 år, nemlig koreanske Stephen Sou Hwan Kim, Bernardin Gantin fra Benin og italienske Pio Laghi. I slutten av juli blir sveitseren Gilberto Agustoni og italieneren Lorenzo Antonetti også 80 år, og den 4. august feirer kardinal Luís Aponte Martinez fra Puerto Rico sin 80-årsdag.

Dermed vil antallet kardinalelektorer igjen være nede på 120, som er den gjeldende grensen som pave Paul VI (1963-78) i sin tid fastsatte, men som paven selv når som helst kan velge å se bort fra. Av de 120 vil bare 18 være italienere, noe som utgjør kun 15% og dermed et nytt bunnivå.

I løpet av året mister enda to kardinaler sin valgrett; Rosalio J. Castillo Lara SDB fra Venezuela (4. september) og franske Roger Etchegaray (25. september).

Zenit 7. mars og Catholic World News 29. mars 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
2. april 2002

av Webmaster publisert 03.04.2002, sist endret 03.04.2002 - 21:16