Seminar om sosial nød i Oslo 27. april

Lørdag 27. april arrangerer Caritas Norge i samarbeid med Fransiskushjelpen et heldagsseminar med tittelen: "Sosial nød i Oslo - hva gjør vi katolikker med det?". Arrangementet finner sted i menighetslokalene til St. Hallvard menighet på Enerhaugen.

Seminaret er åpent for alle interesserte og er gratis. Man bes om å "ta med mat til felles lunsjfat".

Fullt program finner du her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
12. april 2002