Caritas Europa oppfordrer til en rettferdig fred i Palestina

Caritas Norge har i dag sendt ut følgende pressemelding vedrørende situasjonen i Midt-Østen:

Caritas Europa er sjokkert over den siste utviklingen i situasjonen i Palestina og tar sterkt avstand fra de siste ukers dramatiske økende kamphandlinger. Disse har resultert i en sterk økning i antall døde.

Caritas Europa ser med stor bekymring på den israelske hærs massive angrep på palestinske byer, tettsteder og flyktningeleirer på Vestbanken og Gazastripen. I den nåværende situasjonen er det derfor stadig vanskeligere for organisasjoner som Caritas Jerusalem å yte hjelp og dekke grunnleggende behov blant de som trenger det mest. Israelske og palestinske menneskerettighetsforkjempere får ikke utføre sitt arbeid og journalister nektes adgang til områder hvor kamper pågår. Noen av dem er blitt skutt av israelske soldater. Caritas Europa tar avstand fra brudd på menneskerettighetene.

Caritas Europa tar også uten reservasjoner avstand fra angrep på den israelske sivilbefolkningen. Slike angrep undergraver alle forhåpninger om en politisk løsning, så vel som det palestinske folks rettmessige sak. Derfor må angrepene opphøre.

Caritas Europa beklager dypt at FNs resolusjoner i favør av en to-stats-løsning og den Arabiske Ligas nye forslag til fred nå ikke kan drives ytterligere framover. Caritas Europa mener at det ikke kan bli fred så lenge okkupasjonen av Palestina fortsetter, og at land - ikke terrorisme - er den underliggende årsaken til problemet.

Caritas Europa oppfordrer det internasjonale samfunn til å kreve en umiddelbar slutt på dagens militære operasjoner i de okkuperte områdene. Caritas Europa ber det internasjonale samfunn øke sin innsats for å bistå i arbeidet for en rettferdig fred, en fred som anerkjenner både palestinernes rett til å leve i en egen stat og Israels rett til fred og sikkerhet. Gjennomføring av FNs resolusjoner gir et grunnlag for å løse problemene mellom palestinerne og israelerne. Alternativet er simpelthen mer blodsytelse og et dypere hat.

Caritas Europa ser på en rettferdig fred, bygget på forståelse, tilgivelse og forsoning, som et fundamentalt menneskelig og moralsk imperativ. Caritas Europa mener på det sterkeste at en internasjonal observasjonsinstans bør sendes til de okkuperte områdene fordi dette kan bidra til å redusere vold og brudd på menneskerettighetene.

Caritas Europa mener også at det er et presserende behov for å avslutte blokaden av de palestinske områdene, som presser stadig flere familier under fattigdomsgrensen, og å fjerne de inngrep som med forsett ødelegger den palestinske økonomien. Sjikanering, fysiske angrep og ydmykelse av palestinerne i alle aldre forekommer ofte ved sjekkpunktene i de okkuperte territoriene. Dette er ikke akseptabelt.

Som medlemsorganisasjon i Caritas Europa, vil Caritas Norge sterkt understreke nødvendigheten av en varig og rettferdig løsning i regionen. Vi verdsetter den norske innsatsen for fred i Israel og Palestina og oppfordrer regjeringen til å forsterke sine fredsinitiativ.

Caritas Europa omfatter 48 katolske medlemsorganisasjoner i 44 europeiske land, som alle er aktive i sosialt og humanitært arbeid både i egne land og utenlands. Caritas Europa er den europeiske regionen av Caritas Internationalis.

Melding fra Caritas Norge
12. april 2002