Augustinerkorherrene har kjøpt Parkveien 23. i Bergen

Ordenslivet i Bergen får i den nærmeste framtid sterke tilskudd, for i tillegg til Missionaries of Charity ("Mor Teresa-søstrene"), skal augustinerkorherrene fra Klosterneuburg ved Wien etablere seg i byen. Den 30. juli 2002 kjøpte augustinerkorherrene Franciskus Xaverius-søstrenes hus i Parkveien på Nygårdshøyden. Fra 1923 har huset i Parkveien vært eid og drevet av Franciskus Xaverius-søstrene. I den første tiden fram til 1961 rommet huset en øyeklinikk, den første på Vestlandet. Deretter har huset vært bolig for et mindre antall søstre.

Etter planen skal de første to augustinerkorherrene ankomme Bergen den første september 2003. Korherrene vil tjene som prester ved St.Paul menighet i Bergen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. august 2002

av Webmaster publisert 09.08.2002, sist endret 09.08.2002 - 13:52